Športujem, športuješ, športujeme!

Vysokoškolský športový klub FA STU v Bratislave

Na stránke VŠK FA STU sa momentálne pracuje aktuálne informácie o klube nájdete na tomto odkaze:

https://www.facebook.com/vskfastu/

Vítame Vás na stránkach VŠK FA STU, kde nájdete všetky informácie týkajúce sa športových aktivít na našej fakulte architektúry.

Máte záujem športovať v niektorom z nasledujúcich oddielov?

volejbal  ping3  basketball35  soccer44  regular2

Ak ste svoj druh športu nenašli, neváhajte a kontaktujte nás!

VŠK FA STU je samostatným a nezávislým dobrovoľníckym združením študentov založeným za účelom uspokojenia záujemcov a potrieb v oblasti telovýchovy a športu. VŠK FA STU bola založená na návrh študentov a svojou činnosťou a aktivitami nahrádza neexistujúcu katedru telesnej výchovy na Fakulte architektúry STU. VŠK FA STU spolupracuje s vedením školy pri koncipovaní a organizovaní záujmovej a športovej činnosti študentov, absolventov a zamestnancov školy, pri zabezpečovaní športových podujatí školy a pri organizácií stykov školy a športovej oblasti.

Neváhajte a ponorte sa do našej stránky a určite nájdete športovú aktivitu i pre seba.

Váš Vysokoškolský športový klub fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava, „Robíme to pre Vás!“