Športujem, športuješ, športujeme!

DOMOV

Vítame Vás na stránkach VŠK FA STU,
kde nájdete všetky informácie týkajúce sa športových aktivít na našej fakulte architektúry.

REŠTRUKTUALIZÁCIA VŠK FA STU NA VŠK FAD STU.

VŠK FA STU je samostatným a nezávislým dobrovoľníckym združením študentov založeným za účelom uspokojenia záujemcov a potrieb v oblasti telovýchovy a športu. VŠK FA STU bola založená na návrh študentov a svojou činnosťou a aktivitami nahrádza neexistujúcu katedru telesnej výchovy na Fakulte architektúry STU. VŠK FA STU spolupracuje s vedením školy pri koncipovaní a organizovaní záujmovej a športovej činnosti študentov, absolventov a zamestnancov školy, pri zabezpečovaní športových podujatí školy a pri organizácií stykov školy a športovej oblasti.

Neváhajte a ponorte sa čoskoro do športu
a určite nájdete športovú aktivitu i pre seba.

Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry STU
sa mení na
Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry a dizajnu STU.

UŽ ČOSKORO!