Športujem, športuješ, športujeme!

VŠK FA STU pripravuje zmenu na VŠK FAD STU

V súčasnosti výbor a dozorná rada VŠK pripravuje reštrukturalizáciu Vysokoškolského športového klubu Fakulty architektúry STU na Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry STU, aby zmena názvu klubu reflektovala na zmenu názvu fakulty ešte zo septembra 2020.   Tak ako v minulosti by mal športový klub ponúkať športové vyžitie študentom, pedagógom, zamestnancom a absolventom.   V súčasnosti […]