Športujem, športuješ, športujeme!

ČLENSTVO

Ako športový klub fakulty:
> ponúkneme rôzne druhy športu (v príprave): beh, volejbal, florbal, turistika a ďalšie
> zorganizujeme športové podujatia v rámci fakulty: Belluš Open, Športový deň FAD STU a iné
> ako jednotlivci alebo tím sa budeme podieľať na reprezentácii fakulty na podujatiach organizovaných mimo fakulty: najbližšie Národný beh Devín – Bratislava

Prihlásenie sa za člena VŠK FA STU*:
> registrácia za člena cez priložený online formulár
> členské 0,- € (do konca letného semestra)

(* pozn. v reštrukturalizácii na VŠK FAD STU)

REGISTRUJ SA