Športujem, športuješ, športujeme!

KONTAKT

VŠK FA STU:

Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny

Vaše otázky a pripomienky nám môžete posielať na emailovú adresu: martin.dubiny@stuba.sk

Váš VŠK FA STU*
(* pozn. v reštrukturalizácii na VŠK FAD STU)