Športujem, športuješ, športujeme!

VŠK FA STU pripravuje zmenu na VŠK FAD STU

V súčasnosti výbor a dozorná rada VŠK pripravuje reštrukturalizáciu Vysokoškolského športového klubu Fakulty architektúry STU na Vysokoškolský športový klub Fakulty architektúry STU, aby zmena názvu klubu reflektovala na zmenu názvu fakulty ešte zo septembra 2020.
 
Tak ako v minulosti by mal športový klub ponúkať športové vyžitie študentom, pedagógom, zamestnancom a absolventom.
 
V súčasnosti rozbiehame aktualizáciu členskej základne klubu.
 
Keďže pred pandemickým obdobím boli zorganizované dve podujatia – Belluš open a Tím FA STU, ktorý bežal Národný beh Devín – Bratislava, by sme radi nadviazali v prvom slede na tieto dve podujatia.
 
Preto opätovne organizujeme reprezentáciu FAD STU prostredníctvom vytvorenia spoločného tímu z jednotlivcov, ktorý bude reprezentovať fakultu na Národnom behu Devín – Bratislava (bližšie v aktualitách).
 
Momentálne sa vytvára volejbalový oddiel, ktorý by ma začať svoje aktivity na prelome marca a apríla.
 
Kompletné informácie o činnosti a plánovaných aktivitách VŠK budú prezentované na konferencii VŠK v mesiaci apríl 2023.
 
Bližšie informácie sa môžete pýtať mailom: martin.dubiny@stuba.sk .